koendersomslag

Op zoek naar Papa Koenders

Over een strijder voor emancipatie in het koloniale Suriname

‘Nu ik door deze uitnodiging ertoe gebracht ben, zou ik mij van de zaak kunnen afmaken en zeggen, dat ik tot die activiteiten ben gekomen toen rotsvast de overtuiging zich in mij vestigde, dat het onderwijssysteem van het kolonialisme met een voor de Neger volslagen vreemde taal als voertaal, een groot onrecht, een misdaad is geweest en nog is, want het heeft ons gemaakt tot achterlijke mensen met twee halve talen, met voorkeur naar klater boven gedegen goud, aan woorden boven begrip.’
J.G.A. Koenders

Het boek behandelt de culturele filosofie van een emancipator van de Surinaamse, in bijzonder de Afro-Surinaamse taal en cultuur. Koenders was een groot voorvechter van onderwijs in de eigen taal, het kennen en waarderen van de eigen cultuur en het ontwikkelen van een eigen natie in het koloniale Suriname van vóór de onafhankelijkheid.
Op zoek naar Papa Koenders is niet alleen een biografi sche reconstructie van de idealen en het gevecht van Koenders en zijn medestanders, het is een nog relatief onbekend, maar belangrijk onderdeel van de Surinaamse geschiedenis.

Boek met CD
Papa Koenders heeft ook liederen geschreven en vertaald. Op deze CD staan 15 liederen die gaan over de jeugd, de schoonheid van de natuur en het leven in stad en district. Ze werden gezongen tijdens de Surinaamse avonden in het kader van de jaarlijkse 1 juli herdenking van de afschaffi ng van de slavernij, voor Koenders een belangrijke dag van bezinning. De liederen op de CD zijn gezongen door Randy Kersout-Gunning zoals ze dat ook deed als jong meisje tijdens de Surinaamse avonden in Theater Thalia in Paramaribo, Suriname.

Verwacht: 30 september
Verwacht: 30 september