2778.jpg

Waarom Azie rijk en machtig wordt

N.B. Deze titel is niet meer leverbaar via LM Publishers.
Nog wel rechtstreeks te bestellen via de auteur: roel-vander.veen@minbuza.nl

inhoud:
De afgelopen halve eeuw is de armoede in de wereld in een spectaculair hoog tempo teruggedrongen. De afname komt voor een aanzienlijk deel op het conto van Azië. Veel Aziaten die werden geboren in een armoedige samenleving, zullen sterven in een moderne maatschappij. Over de ontwikkeling van Azië is de laatste jaren veel geschreven, maar deze literatuur beperkt zich gewoonlijk tot de kwestie van het ‘hoe’ en niet van het ‘waarom’. Als de Aziaten zo hard werken, waarom had dat honderd jaar geleden dan zo weinig resultaat? Waarom begon de ontwikkeling van Azië in het geïsoleerde Japan? Waarom duurde het zo lang voordat andere Aziatische landen volgden? En waarom zijn Azië’s grote beschavingen China en India zulke laatkomers op het toneel? Roel van der Veen volgt en verklaart de golf van modernisering over het continent stap voor stap. Hij sluit af met de lessen van de Aziatische weg naar rijkdom en welvaart en laat zien wat de arme landen daarvan kunnen leren. Dit boek biedt een uniek inzicht in één van de belangrijkste stadia van de menselijke ontwikkeling, met grote gevolgen voor onze planeet.

Uitverkocht