Partos
Inkijkexemplaar

Van start-ups tot striphelden

Innovaties in ontwikkelingssamenwerking

inhoud:
Ontwikkelingsorganisaties zijn volop in beweging. In aansluiting op veranderingen in de samenleving, zijn zij druk bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Zij doen dit, al dan niet in reactie op de financiële crisis, door slim in te spelen op nieuwe technologieën, het creëren van nieuwe businessmodellen en het zoeken naar andere manieren van contact met de achterban. Partnerships met bedrijven, het ontwikkelen van nieuwe producten, het gebruik van
open data, platforms: op allerlei fronten vindt vernieuwing plaats.
Branchevereniging Partos inventariseerde de innovaties op zes terreinen: organisatie, werkwijze, methoden en technieken, producten en diensten, financiering en cross-sectorale samenwerking. Conclusie: de branche bruist!

Enkele geïnterviewden:
‘Dat medefinancieringsorganisaties relatief klein zijn, hoeft niet tot klein denken te leiden’
‘Als je iets wilt bereiken, moet je buiten de lijntjes durven kleuren’
‘Het lerend vermogen van ontwikkelingsorganisaties is groot’
‘Terwijl ontwikkelingswerk gaat over controle en het afleggen van verantwoordelijkheid, laten wij het los’
‘De groei van open data leidt tot nieuwe producten en diensten’
‘Innoveren is vooral een kwestie van tempo maken en versnellen’
‘Dat we wisten dat het geld binnen twee jaar op zou zijn, was een belangrijke accelerator van veranderingen’
‘Donateurs zijn geen wandelende portemonnees, je moet ze als vrienden behandelen’
‘Co-creatie is bij ons de belangrijkste aanjager geweest’

Uitverkocht