EarthCharterNL

Earth Charter in Actie

naar een duurzame wereld

Het Earth Charter is een verklaring van de grondbeginselen die nodig zijn voor het totstandkomen van een rechtvaardige, duurzame en vredige wereld. Deze veelomvattende ethische visie wil alle volkeren inspireren tot onderlinge afhankelijkheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle mensen en alles wat leeft. Dit boek laat de grote verscheidenheid zien van de verdiensten van het Earth Charter en wijst op de vele mogelijkheden voor de toekomst. Thematische essays en kunstwerken van over de hele wereld die door het Earth Charter zijn geinspireerd, tonen de bruikbaarheid ervan in verschillende culturele contexten. Ze laten zien dat het Earth Charter een belofte inhoudt om verschillen te overbruggen tussen Noord en Zuid, religieuze tradities, naties en generaties. Deze publicatie bevat bijdragen van vele bekende mensen, maar eert ook de verdiensten van onbekende activisten die bij het Earth Charter betrokken zijn geweest sinds het aan het begin van het nieuwe millennium werd opgesteld.

€25,00

Leverbaar