default.aspx
Inkijkexemplaar

Grenzeloos Eigenbelang

Armoede uitbannen in een veranderde wereld

inhoud:
Hoe zullen mensen in de toekomst, over vijftig of honderd jaar, aankijken tegen onze ontwikkelingssamenwerking? Zijn hedendaagse gedachten over verschillen tussen arm en rijk  bestand tegen de tand des tijds? Misschien kijken over vijftig jaar onze kinderen en kleinkinderen wel even meewarig naar onze huidige hulpprojecten als wij nu de ‘hulp’ in de koloniale tijd beoordelen.
Die gedachte bekroop René Grotenhuis toen hij een tentoonstelling bezocht over de koloniale tijd. Ontwikkelingssamenwerking gaat door een tumultueuze periode. De mondiale verhoudingen verschuiven. Terwijl in het zuidelijk halfrond optimisme de boventoon voert, zijn wij in ‘het Noorden’ in een depressie terecht gekomen. Het paradigma van ‘zij zijn arm en wij zijn rijk’ past niet meer. De grote uitdagingen van dit moment – grondstoffenschaarste, klimaatverandering, onveiligheid etc. – bedreigen ons allemaal; in Noord én in Zuid.
In zijn boek Grenzeloos Eigenbelang schetst René Grotenhuis acht elementen van een nieuwe kijk op internationale samenwerking. Hij pleit voor mondiale verhoudingen gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkheid en bloeiende gemeenschappen.
Niets is vanzelfsprekend, zegt René Grotenhuis, ook goede bedoelingen niet.

€5,00

Leverbaar