2729.jpg

Linggadjati, brug naar de toekomst

inhoud:
In november 1946 werd in het Javaanse bergdorp Linggadjati een akkoord bereikt tussen Nederland en de naar vrijheid strevende Republik Indonesia. De moeizame onderhandelingen verliepen in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. Met name tussen de delegatieleiders Willem Schermerhorn en Soetan Sjahrir, die voorstanders waren van een vreedzame oplossing van het Nederlands-Indonesische conflict. Het akkoord was een uiterste handreiking naar de betrokken regeringen. Maar de onderhandelaars bleken veel verder te zijn gegaan dan hun wantrouwige achterban toeliet. Als gevolg daarvan werd het akkoord in geweld gesmoord.

Dit boek plaatst het Akkoord van Linggadjati in de brede context van de groei van Indonesië naar een onafhankelijke, vrije staat. Het belicht de rol van de Indonesiërs en Nederlanders die hierbij waren betrokken. Speciale aandacht is er voor Soetan Sjahrir, de Indonesische staatsman die zijn leven lang heeft gestreden voor de vrijheid en zelfontplooiing van de Indonesiërs. Hij wordt gezien als de founding father van de Indonesische parlementaire democratie.

€4,95

Leverbaar