OnbeschrevenErfgoed
Inkijkexemplaar

Onbeschreven erfgoed

Perspectieven op de Surinaams-Hindostaanse cultuur

Inhoud
Onbeschreven erfgoed geeft een impressie van het Hindostaanse verleden in Suriname. Veel kennis van dat verleden is verloren gegaan omdat die niet in woord of beeld is vastgelegd. Het gaat om thema’s als muziek en muziekinstrumenten, sieraden, dansen, kleding en eten. Dit boek tracht deze onderwerpen te beschrijven. De auteurs zijn van verschillende generaties, mannen en vrouwen, en wonen in Suriname en Nederland. Deze samenstelling levert een verscheidenheid van perspectieven op de Hindostaanse cultuur. Onbeschreven erfgoed geeft niet alleen impressies van het Hindostaans verleden weer, die impressies lichten ook een sluier op van de toekomst. Het is een uniek boek geworden, rijkelijk geïllustreerd met foto’s, dat om doordenking en verdieping vraagt.

Auteur
Ruben Gowricharn is de Lalla Rookh-hoogleraar met als leeropdracht Hindostaanse diaspora studies aan de Vrije Universiteit (Amsterdam).

€19,50

Leverbaar