2496.jpg

Saramaka

De strijd om het bos

inhoud:
De Saramaka zijn een van de zes Marronvolken in Suriname. Zij vechten al decennialang voor het recht op de grond waar zij wonen, in het gebied van de Boven-Surinamerivier. Dit gebied wordt recentelijk bedreigd door commerciele houtkap. De Saramaka zijn hiertegen in verzet gegaan, en kregen gelijk van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens in 2007. De Surinaamse overheid moet hun landrechten respecteren. .
OxfamNovib heeft via haar partnerorganisatie Forest Peoples Programme de lange juridische strijd van de Saramaka financieel ondersteund. De uitspraak heeft grote betekenis voor andere inheemse en tribale volkeren in Amerika.
Met dit boek — waarin de integrale vertaling van het vonnis is opgenomen — willen de Saramaka het vonnis bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen, in Suriname en Nederland.

De Saramaka winnen in april 2009 de prestigieuze Goldman Environmental-prijs voor hun juridische strijd tegen de Surinaamse overheid ter bescherming van hun tribale landrechten. De uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, zoals opgenomen in het boek De Saramaka en hun strijd om het bos, geldt niet alleen voor de bewoners van Suriname maar komt ook ten goede aan alle inheemse en tribale volkeren in de Amerika’s.
De Goldman Environmental Prize wordt sinds 1989 uitgereikt en bedraagt 150.000 USD per persoon. De winnaars ontvingen hun prijs op maandag 20 april in San Francisco en werden op 22 april, Wereld Aarde Dag, nogmaals gehuldigd in Washington D.C. De prijs is eerder aan 133 personen uitgereikt, afkomstig uit 75 landen. De prijswinnaars worden geselecteerd door een internationale jury op basis van confidentiële nominaties die worden ingediend door een wereldwijd netwerk van milieuorganisaties en personen.

€17,50

Leverbaar