1968.jpg

Moiwana zoekt gerechtigheid

De strijd van een Marrondorp tegen de staat Suriname

inhoud:
In november 2006 is het 20 jaar geleden dat er 40 mensen werden vermoord in het dorp Moiwana in het district Marowijne. Het boek Moiwana zoekt gerechtigheid beschrijft wat de Moiwana-gemeenschap in de periode daarna is overkomen en hun lange weg om juridische genoegdoening te krijgen, tot aan het Inter-Amerikaans Hof toe.
In juni 2005 oordeelde het Hof dat Suriname schuldig was aan schending van de rechten van de overlevende dorpsbewoners. In oktober 2005 tekende Suriname ‘hoger beroep’ aan tegen het vonnis. Dit werd op 8 februari 2006 door het Hof verworpen.
Dit boek voldoet aan de nadrukkelijke wens van de Moiwana-gemeenschap het vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Zij scharen zich achter het gezegde dat ‘wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd deze herhalen’, en dat werkelijke verzoening onmogelijk is zonder een volledig begrip van wat hen is overkomen en waarom. Kort gezegd, de waarheid moet verteld worden.

Het vonnis van het Hof – vertaald naar het Nederlands – is daarom integraal opgenomen. De verklaring van getuige-deskundige Thomas Polimé geeft belangrijke achtergrondinformatie over de gewoonten en tradities van de Moiwana-gemeenschap en over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Tenslotte bevat het boek een gemeenschappelijke verklaring van de leden van de Moiwana-gemeenschap waarin zij hun ervaringen, standpunten en emoties beschrijven.

Het boek is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Moiwana Mensenrechten Organisatie Suriname (voorheen Moiwana ’86), Association Moiwana, Stichting Yepi Makandra en het Forest Peoples Progamme. Het boek is tot stand gekomen met ondersteuning van Cordaid, Nederland.

€17,50

Leverbaar