Alle 15 resultaten worden getoond

 • Een nieuwe bundel van Jan Pronk over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking.
  €17,50
 • "Als je denkt dat je te nietig bent om verschil te maken, dan heb je nooit de nacht doorgebracht met een mug." Over veertig jaar internationale vakbondssolidariteit.
  €24,50
 • Reframing the Message is een weergave van het journalistieke debat rond de beeldvorming over OS, waarmee Wilde Ganzen en Vice Versa het onderwerp wilden verdiepen en de discussie een stap verder brengen.
  €14,50
 • Dit Handboek biedt inspiratie en praktische tips voor beginnende journalisten buitenlandjournalistiek, geschreven door jonge, talentvolle journalisten. En is een pleidooi om te blijven investeren in goede buitenland- journalistiek.
  €12,50
 • Branchevereniging Partos inventariseerde de innovaties binnen OS op zes terreinen: organisatie, werkwijze, methoden en technieken, producten en diensten, financiering en cross-sectorale samenwerking. Conclusie: de branche bruist!
  €10,00
  Uitverkocht
 • Inspirerende recepten voor een gezonde en vitale sector van Marc Broere, hoofdredacteur Vice Versa, en collumniste Ellen Mangnus. De auteurs roepen ontwikkelingsorganisaties en hun werknemers op om in de geest van de eed van Hippocrates trouw te zweren aan basiswaarden als solidariteit en kwaliteit, in plaats van telkens achter nieuwe hypes met bijbehorende geldstromen aan te rennen.
  €17,50
 • N.B. Deze titel is niet meer leverbaar via LM Publishers. Nog wel rechtstreeks te bestellen via de auteur: roel-vander.veen@minbuza.nl
  €35,00
  Uitverkocht
 • Kritische beschouwing over de ondermaatse organisatie van de ontwikkelingssamenwerking in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking blijft nodig, ook nu. Het is immers normaal dat wie het goed heeft bijdraagt aan verbetering van het lot van minderbedeelden, ook wereldwijd. Maar het geld daarvoor moet dan wel op de beste manier worden besteed.
  €19,50
 • Het onzichtbare label laat zien dat de huidige regels, wetten en gedragscodes niet afdoende zijn om te komen tot werkelijk eerlijke duurzame en ethische productievormen. Het boek biedt instrumenten en daagt de lezer uit om duurzaam te handelen.
  €19,50
 • Standaardwerk over de recente geschiedenis van Afrika; direct na verschijnen meteen spraakmakend en ook omstreden.
  €29,00
 • Oud-ambassadeur over de gespannen verhouding Nederland - Indonesië begin jaren negentig. Nederland en Indonesië beleefden begin jaren negentig spannende tijden in hun onderlinge relaties. De irritaties aan beide zijden liepen op. Aan Nederlandse kant door gebeurtenissen in Indonesië waarbij schendingen van mensenrechten een belangrijke rol speelden: executies, bevolkingspolitiek, Oost-Timor, Aceh.
  €19,50
 • The last fifty years have seen unprecedented changes in people’s standards of living all over the world. Despite explosive population growth, it has proved possible to dramatically elevate the quality of life. On average people’s lives have improved, all over the world, on every continent. Except Africa
  €32,50
 • De zestigste verjaardag van de Verenigde Naties leidde weer - en terecht - tot veel discussie over de organisatie. Jammer genoeg was het debat niet erg genuanceerd: het benadrukte vooral de tekortkomingen van de VN, en negeerde vaak het feit dat de VN meestal actief is in situaties die buiten elke controle van de afzonderlijke lidstaten vallen, namelijk in zogenaamde 'messy situations' waarin niemand iets goed kan doen.
  €29,95
 • Het Earth Charter is een verklaring van de grondbeginselen die nodig zijn voor het totstandkomen van een rechtvaardige, duurzame en vredige wereld.
  €25,00
 • The Earth Charter is a declaration of fundamental principles for building a just, sustainable, and peaceful world. It is an inclusive ethical vision which seeks to inspire in all peoples a new sense of global interdependence and shared responsibility for the human family and the larger living world
  €25,00