AfghanistanBoek

5000 kilo boeken naar Afghanistan

20/11/2015
Persbericht

Het onlangs verschenen With our own hands belicht de rijkdom  van de bijzondere voedselcultuur van de Pamiris, een geïsoleerd bergvolk in Noord-Afghanistan en Zuid-Tadzjikistan. Auteurs Frederik van Oudenhoven en Jamila Haider reisden begin november met een vrachtwagen vol boeken terug naar de Pamirs om de distributie van 1800 exemplaren van dit monumentale werk in gang te zetten, met als uiteindelijk doel: ieder dorp in dit afgelegen gebied tenminste één exemplaar van het boek bezorgen.

Het plan om een boek te maken dat terug zou kunnen worden gegeven aan de plaatselijke bevolking, ontstond toen lokale boeren verzochten aan Van Oudenhoven en Haider, tijdens hun onderzoek naar bijzondere landbouwgewassen, de tot dan toe onbeschreven kennis van hun voorouders vast te leggen, zodat deze bewaard zou blijven voor hun kinderen en kleinkinderen. Het oorspronkelijke receptenboekje groeide uit tot een drietalig naslagwerk van bijna 700 pagina’s en 2,7 kilo. Aldus werd begin november een lading van ruim vijf ton aan boeken afgeleverd bij het Ismaili Centre te Dushanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan, om van daaruit verder verspreid te worden.

Terwijl de berichtgeving over Afghanistan zich doorgaans richt op de ellende in het land, geeft With our own hands een beeld van een trots en vindingrijk volk dat zich oorlog, ontwikkelingshulp en globalisering ten spijt staande houdt in een snel veranderende omgeving.

In zijn voorwoord voor het boek schrijft ZKH Prins Charles:“For in the resourcefullness of the Pamiri peoples across the centuries is found an example and model for how local communities can survive and adapt to a changing world. Set against the many failed development projects imposed from the outside on the Pamirs are the many succesful ways that the Pamiris themselves have found solutions to the challenges they have faced over time.”

Waar grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, ministeries en andere organisaties die zich inzetten voor onderwijs en cultuurbehoud in het gebied geen steun boden, werd het terugbrengen van de boeken mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van individuele gevers.

WithOurOwnHandsLiggend1170