VergetenMonumenten

In de pers: de vergeten monumenten

26/03/2015
Persaandacht voor De vergeten monumenten van Curaçao

“In ieder geval hebben La Cruz en Helweg een reeks van deze huisjes mooi in hun boek vastgelegd. Het geeft informatie in de geschiedenis van blik op (voornamelijk) Curaçao en belicht meer dan 60 huizen en een groot aantal bewoners in woord en beeld (het boek is rijkelijk geïllustreerd met kleurenfoto’s).”
Linda van Eekeres, Weekendbijlage Amigoe 7 maart
volledige recensie

“De grote verrassing van dit fotoboek is dat de samenstellers het niet gelaten hebben bij een beschrijving en een geschiedenis van deze met blik beklede huizen, maar dat ze daarna de bewoners die er nog in wonen of die er lange tijd in gewoond hebben, hebben geïnterviewd en die interviews geven een schat aan persoonlijke geschiedenis.”
Nel Casimiri, Het Antilliaans Dagblad van 21 februari
volledige recensie

“De auteurs beschrijven de opkomst en neergang van deze bijzondere bouwstijl zo gedetailleerd, dat je als lezer na het lezen van het boek eigenlijk geen vragen meer hebt. Het leest bovendien prettig weg en is dankzij de vele opgenomen interviews meer dan alleen maar een droge opsomming van feiten.”
Armand Snijders, Parbode, maart 2015 (5 sterren)

“Het jammerlijke van het totale verhaal is dat de ‘kas krioyo’ niet eens erkend is door de lokale overheid als een cultuurhistorisch erfgoed, waardoor deze huizen ook niet opgenomen zijn op de lijst van 800 monumenten die Curaçao rijk is en dus ook niet beschermd worden. ‘De vergeten monumenten van Curaçao’ is een eyeopener voor de Surinaamse ‘kas krioyo’. Moeten deze huizen in onze stad ook niet snel vastgelegd worden in ‘De vergeten monumenten van Paramaribo’?”
Jerry Dewnarain, De Ware Tijd Literair, 7 maart