CoverInfrastructuur

Persbericht Bouwen aan de wilde kust

19/10/2015
Persbericht
Hillebrand Ehrenburg & Marcel Meyer – Bouwen aan de Wilde Kust

Infrastructuur is een belangrijk deel van het Surinaamse cultuurlandschap. Zeker in de kustvlakte is de oorspronkelijke toestand door menselijk ingrijpen drastisch gewijzigd. Overal zijn meer en minder indrukwekkende weg- en waterbouwkundige werken te zien. Of niet meer te zien, want veel is ook weer verdwenen. Suriname ziet er niet meer zo uit als in 1680. Dat komt vooral door de fysieke infrastructuur die sindsdien is aangelegd. Deze is bepalend geweest voor waar mensen nu wonen en werken en hoe ze zich verplaatsen. Deze is ook verantwoordelijk voor het feit dat het grootste deel van de bewoners er is. Zonder plantages waren er geen slaven en contractarbeiders aangevoerd uit Afrika en Azië. Niet eerder is een boek verschenen dat de infrastructuur tot onderwerp heeft. Dat maakt dit boek uniek en niet alleen relevant voor geïnteresseerden in Suriname en Nederland, maar ook voor het technisch, sociaal, geografisch en geschiedkundig onderwijs. Bouwen aan de Wilde Kust, dat aan de vooravond van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname verschijnt, beschrijft het ontwerp en de aanleg van deze infrastructuur tot 1945: plantages, kanalen, polders, wegen, bruggen, sluizen en spoorlijnen. Daarnaast beschrijft het ook de vele plannen voor wegen, spoorlijnen en kanalen die niet gerealiseerd zijn. Voorts wordt aandacht besteed aan personen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van deze werken en aan de institutionele aspecten: in welke politieke en bestuurlijke context zijn deze werken gerealiseerd?

Uitwateringsluis_Leonsberg[1]
Uitwateringssluis Leonsberg (foto auteur)

DeWegMoengo
De weg Moengo-Albina (foto Tropenmuseum)

Over de auteurs
Ir. Hillebrand Ehrenburg (1957) heeft Civiele Techniek gestudeerd aan de TU Delft. Zijn eerste ervaring in Suriname was in 1982 als medeorganisator en co-redacteur van de Proceedings van het Furoris congres. Hij heeft van 1983 tot 1986 in Suriname gewerkt bij het Ministerie van Openbare Werken als hoofd van de Sectie Ontwateringswerken. Sindsdien is hij als consultant, project manager en manager bij een groot internationaal ingenieursbureau betrokken geweest bij vele civiele en milieuprojecten in Nederland, Suriname, Europa en Azië. In de jaren negentig jaren was hij als extern begeleider en adviseur betrokken bij verschillende projectgroepen van de TU Delft die een afstudeerproject in Suriname deden. Sinds 2015 is hij freelance consultant.

Ir. Marcel Meyer (1944), is eveneens Delfts civiel ingenieur en vanaf 1968 (mede-) eigenaar van civieltechnisch adviesbureau Sunecon in Suriname. Hoewel hij niet meer de dagelijkse leiding heeft, is hij nog steeds actief in het ingenieursbureau. Daarnaast heeft hij vele nevenfuncties gehad. Zo is hij decennialang docent geweest aan de Universiteit van Suriname. Ook had hij jarenlang een nauwe band met de TU Delft, waar hij regelmatig lezingen gaf over civiele techniek in de tropen en in Suriname in het bijzonder. Hij heeft ook in Guyana projecten gerealiseerd en lezingen aan de universiteit verzorgd. Hij heeft vele technische en historische studies van binnen- en buitenlandse studenten en experts begeleid. Zijn brede interesse in de civiele techniek blijkt ook uit zijn voorzitterschap van de Suriname Road Association (SRA), die is aangesloten bij de IRF (International Road Federation), en uit zijn lidmaatschap van de USCID (United States Commission for Irrigation and Drainage).

Boekgegevens
Bouwen aan de Wilde Kust
Geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname

Auteurs: Hillebrand Ehrenburg & Marcel Meyer
Hardcover, 336 pagina’s
ISBN:978 94 6022 401 0
Prijs €37,50
Uitgever: LM Publishers
Verkrijgbaar in de boekhandel, bij de uitgever, bol.com en via internet.

Voor een inkijkexemplaar kan op de volgende link worden geklikt: http://bit.ly/1NGePTu